Planeternas betydelse i ett horoskop

Planeter och himlakroppar placerar sig olika i varje personligt horoskop och utifrån hur de samarbetar och motarbetar varandra tyder astrologen horoskopet. Man kan även göra uttydningar som berör framtiden genom att se hur planeter och himlakroppar står i förhållande till varandra och alltså förutsäga hur saker och ting kommer att utspela sig i framtiden.

Misstaget många gör är att läsa veckotidnings- och dagstidningshoroskop grundade på vilket tecken de är födda i. Detta är alldeles för enkelt. Ett horoskop är långt mer komplicerat än så. Det är inte bara soltecknet som är intressant utan även Månen, Merkurius, Venus och så vidare. Dessutom tittar astrologen på i vilket hus planeterna är placerade vid födelseögonblicket och om planeterna samarbetar eller motverkar varandra.

Solen

Solen står för den grundläggande personligheten och är den starkaste drivkraften i en persons karaktär, kärnan i personligheten om man så vill. Solen placeras i ett av 12 tecken och kan stärkas, försvagas eller motarbetas av andra planeter precis som alla andra himlakroppar.

Månen

Månen står för känslolivet, ups and downs i välmåendet. Man brukar också traditionellt beskriva månen som det kvinnliga i människan och solen som den manliga drivkraften. Det kvinnliga skulle alltså utifrån denna tes vara mer “lynnigt” än den manliga principen. Ordet “lynnigt” härstammar mest troligt ifrån det latinska begreppet för måne nämligen Luna. Kvinnans menscykel följer även månen och ofta synkas flera kvinnors menscykler och det är inte ovanligt att väninnor har sin menstruation samtidigt. Om det har med månen att göra eller ej,,,ja, kanske.

Merkurius

Merkurius är kommunikationens och de intellektuella förmågornas planet. Genom tiderna har Merkurius även varit skyddshelgon för försäljare och även tjuvar. Om de har något gemensamt? Kanske, det vet bara “kunderna”.

Venus

Kärleksplaneten. Sägs vara kvinnornas planet i första hand och vara den planet som driver den kvinnliga kärlekstörsten. Vilket tecken Venus är placerat i vid födelseögonblicket avgör hennes agerande i förhållande till det motsatta könet. Venusberg, är ett begrepp som fått sin betydelse från denna planet.

Mars

Den manliga motsvarigheten till kvinnornas Venus. Mars sägs traditionellt beskriva den manliga sexualdriften men även den bakomliggande kraften bakom manlig aggression. Mars är härskaren över krig.

Jupiter

Brukar kallas den stora lyckoplaneten. Den berättar inom vilket område personen har det som lättast för sig och vilken våg vederbörande borde surfa på. Men som med alla planeter kan även Jupiter hamna i en dålig placering och motarbetas av andra planeter i horoskopet vilket till exempel kan vara en förklaring till att en person verkar otursförföljd.

Saturnus

Är raka motsatsen till Jupiter och är den planeten som begränsar individen. Denna planet kan beskrivas som den undermedvetna censorn men är även den planet man ska studera när man ska avgöra på vilket område en individ behöver anstränga sig för att utvecklas som person. Representerar “den hårde fadern” i en persons karaktär och liv.

De tre sista planeterna är Uranus, Neptunus och Pluto. Dessa planeter tar ca 25 år på sig för att passera ett horoskop och berör de inte direkt de personliga inre planeterna i en persons horoskop så fäster man mindre vikt vid dem.

  • Uranus är rebellen
  • Nepturus är drömmaren och intresset för andlighet
  • Pluto är den planet som river ner för att kunna bygga nytt. Avslutade kapitel och början på en ny tid.