Planeternas betydelse för olika religioner och filosofier

Jag började studera bibeln parallellt med mitt intresse för astrologi. Jag hittade många kopplingar mellan bibliska texter och astrologi. Det har inte varit konfliktfritt att vara en gudstroende astrolog eftersom många religiösa människor är rädda för saker de inte förstår. Många troende personer betraktar astrologi som något ockult som strider mot religiös praxis. Men jag ser inte poängen. Ordet ockult betyder “dolt” och det är verkligen sant att astrologin inte är en vetenskap som öppnar sig för alla som en öppen bok, men astrologin är mystisk precis som Gud. Inte heller Bibelns texter är lättillgängliga för alla. Många av de bibliska skrifterna är liknelser och bilder för att vädja till andligheten i människan och väcka nyfikenheten till, och fascinationen för livet. Skrifterna höljs i mysterium och öppnas gradvis för läsaren. Många religiösa människor genom tiderna har varit mystiker som studerat den “dolda” guden.

Jag har upptäckt att detta samband mellan astrologi och tro har öppnat en ny dimension av Gud och en ny källa till andlig utveckling för mig personligen.

I gott sällskap

För att inte irritera troende hela tiden har jag försökt att avstå från astrologi, men genom hela mitt liv av andliga studier och andlig utveckling, hittar jag ständigt skäl till att återvända till astrologins empiriska vetenskap.

De tre vise männen som beskrivs i Bibeln och den kristna traditionen, var astrologer!

Den berömda astrologen Nostradamus var också djupt troende på Gud.

Bibeltexter visar att astrologer hade större tro på Gud och de profetiska förutsägelserna än de religiösa ledarna hade och det var astrologerna och inte prästerna som var på platsen vid Jesu födelse. Med andra ord är jag, som en gudstroende astrolog, i ett gott sällskap med Nostradamus och de tre vise männen som de facto var astrologer och följde en stjärna för att hitta Messias, Guds son.

Gemensamma nämnare inom religion, filosofi och mystik

Återkommande inom religiösa och filosofiska åskådningar är solens betydelse. Egyptierna talade om solguden Ra, grekerna talade om flertalet himlakroppar och tillbad gudar så som Merkurius som stod för talets gåva, försäljning och även lurendrejeri. Längs med medelhavskusten använde man varierande namn på gudarna som Poseidon och Neptunus som var samma gud, Guden som härskade över vattnen och det undermedvetna.

I Bibeln nämns drömmarna som Josef drömde om sin familj där fadern var solen, modern månen och bröderna var olika stjärnor och alla bugade sig inför Josef i hans dröm. Drömmen väckte ett stort förtret och avund hos bröderna som genom konspirationer lyckades få Josef dödförklarad inför fadern och sedan sålde honom till egyptiska affärsmän. Efter många år hade Josef med sin vishet lyckats avancera inom det Egyptiska riket och när svälten drabbade de omkringliggande länderna så kom Josefs släkt till Josef för att be om hjälp. Inte anade de att det var Josefs dröm som förverkligades i samma stund som de bugade sig inför sin bror i det egyptiska palatset.

Intressanta historier, teorier, filosofier, sagor och myter med det gemensamt att man tillskriver de olika himlakropparna betydande inflytande över människans väl och ve.