Nostradamus och häcklerierna

Nostradamus var en känd astrolog som verkade i mitten av 1500-talet. Vad som var unikt med honom var att han var en Messias-troende jude vilket innebar att han alltså trodde att Jesus Kristus var den Messias som judarna väntade på. Det var högst unikt redan då och är det fortfarande än idag då de flesta ortodoxa judar fortfarande väntar på sin Messias, men det är INTE Jesus, kommer aldrig på fråga,,,och den religiösa konflikten består därmed. Nostradamus var alltså mycket kontroversiell även för sin tid.

Nostradamus förutsägelser

Nostradamus var inte bara ett oroselement på grund av sin något udda trosföreställning utan han var även astrolog och även matematiker, läkare och filosof. Det var för sina astrologiska förutsägelser han kom att göra sig ett outplånligt namn i historien.

Nostradamus ställde horoskop som förutspådde diverse skeenden långt in i framtiden. Under andra världskriget släppte till exempel Tyska Luftwaffe stora mängder flygblad från planen och dessa flygblad berättade om Nostradamus profetior eftersom tyskarna trodde att profetiorna beskrev Frankrikes nederlag i kriget. Han satte alltså sina spår långt in i framtiden. I några av hans skrifter förutsåg han något som rörde två torn och att dessa skulle krossas och att det var början till världshistoriens slut. En del hävdar att detta var beskrivningen av 9/11 och planen som ruinerade World Trade Center. Vad vet man, vad vet man?

Nostradamus har fascinerat kända och okända genom tiderna och bland annat har hårdrocksbandet Judas Priest gjort ett helt album tillägnat Nostradamus. Låtarna på albumet handlar om hans profetior och spådomar. Föga anade de då att han var troende på Jesus Kristus.

Mysticism och kätteri

Visst kan man hävda att detta är ockultism vilket många framförallt kristna gör men kanske är det så att det bara är en mer avancerad form av tro och att människor som Nostradamus faktiskt tagit orden; “Så som i himmelen, så ock på jorden” på allvar. Vad vi vanliga dödliga saknar är förmågan att förundras över tillvaron. Majoriteten av oss fyller livet med “måsten” dagarna i ända och få av oss ställer oss frågan om livets mening. Nostradamus var en av dem som fascinerades av livet och ville fördjupa sin relation till tillvaron och dess hemligheter.

Stjärnorna går sina givna banor och månen påverkar havsmassorna till ebb och flod. Under tiden som vi vanliga dödliga ägnar oss åt att vakna, äta, jobba, sova, vakna, äta, jobba, sova, vakna, äta, jobba och betala räkningar så studerade Nostradamus sin omvärld och sökte efter djupare samband. Att han och många som honom häcklats och jagats av religiösa ledare genom tiderna för att de skulle bedriva kättersk och hädisk verksamhet säger mer om kyrkan än om den käre Nostradamus som troligtvis hade en djupare förståelse för Gudomen och livets mystik än många av de självutnämnda religiösa ledarna under hans tid. Så har det alltid varit. De människor som tänkt lite längre och förundrats över tillvarons skönhet och dess ständigt återkommande cykler har ständigt förföljts vilket bland annat de medeltida häxbränningarna vittnat om. Nicholas Telsa som är en av senare tiders vetenskapsmän häcklades också han under sin livstid, han som fascinerades av elektricitetens underverk och sådana dumheter.