Curiosity killed the cat

Mystiska saker har fascinerat mig under hela mitt liv och jag har förutom astrologi även studerat olika religioner, filosofi och en del ockultism. Eller kanske jag rättare sagt ska skriva det som KALLAS ockultism. Jag har studerat det av ett verkligt intresse och gjort analyser och testat trovärdighet och verklighetsförankring. Som troende kristen har jag ofta stött på problem av den här anledningen eftersom man förväntas vara “renlärig” och inte experimentera med det okända. Jag har haft en annan inställning och inte varit rädd för att göra analysen.

Yoga

Yoga är den österländska formen av gymnastik skulle man kunna säga. Ofta utövas yogan i samband med någon form av meditation och av den här anledningen så är många troende livrädda för detta ämne. Vad de glömmer är att vanliga gymnastiska övningar som vi använt oss av så långt man kan minnas faktiskt har mycket gemensamt med yogan. Yoga stretchar musklerna och tränar muskelgrupperna men i försvenskad form så tillförs den svenska bråttom-bråttom-filosofin till yogans långt mycket långsammare utövande – och plötsligt har vi svensk gympa.

Rädslan för det okända

Jag har en forskande inställning till olika fenomen och analyserar och undersöker innan jag förkastar. Ofta kommer jag fram till att rörelser och fenomen som räknas till New Age är ren humbug – och då är det slutsatsen jag dragit. Jag har ingen rädsla för okända företeelser utan drivs av en inre nyfikenhet, en forskande inställning. Curiosity killed the cat – som det heter och det är inte nyttigt att vara nyfiken alla gånger, jag är väl medveten om detta men jag skulle aldrig acceptera att leva ett outforskat liv byggt på rädslor.

Spöken, finns dom?

Då är vi inne på ett område som definitivt är tabu inom kristenheten men svaret på frågan är: Ja – åtminstone om man ska utgå från vad Bibeln säger om ämnet. I Samuelsboken beskrivs utförligt en situation där Israels konung Saul med hjälp av en spåkvinna manar fram den döde profeten Samuel för att rådfråga honom. Och Samuel återvänder från de döda. Det är alltså fullt möjligt. Det dem som i dagens läge ägnar sig åt när de talar med döda – har alltså bibliskt stöd. Men – är jag intresserad av att mana fram döda? O nej! Men att studera ämnet för att skaffa mer kunskap kan förklara en hel del andra oförklarliga fenomen som pågår under livets gång. I Bibeln avråds från att befatta sig med den här typen av aktiviteter och jag har till exempel aldrig själv ägnat mig åt något dylikt men däremot är jag inte rädd för att studera ämnet.

I det nya testamentet framgår det även tydligt att människorna vid Jesu födelse trodde på andar och dessutom trodde att Jesus var ett spöke när han visade sig för dem efter att ha återuppstått från sin korsfästelse. För att lugna lärjungarna och visa att han var en verklig person och materialiserat kött och blod, åt han en fisk. Hade han varit ett spöke hade fisken synts eftersom spöken antas vara genomskinliga. Spöken finns alltså, även om Jesus inte var ett av dem.